เรื่อง: ติวสอบข้าราชการท้องถิ่น (เทศบาล, อบจ. อบต. )
 
 469

My Name: guupost ออฟไลน์
 • ดูรายละเอียด
26 พ.ย. 16, 21:32:51น.
รับทำSEOราคาถูก รับโปรโมทเว็บราคาถูก รับโพสเว็บราคาถูก รับจ้างโฆษณาสินค้าราคาถูก
ติวสอบข้าราชการท้องถิ่น (อบต., เทศบาล, อบจ.)
จำนวน 3,415 อัตรา ทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2559

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
    1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
          - ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อสอบหรือเรื่องราว
          - ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
          - ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นไป ตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
          - ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย
    1.2 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
          - เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยคและคำศัพท์
    1.3 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
          1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
          2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
          3. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
          4. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
          5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
          6. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
          7. พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
          8. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
          9. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
    ในส่วนของ ภาค ข. มีตำแหน่งที่ทางสถาบันฯ เปิดติวดังนี้
    ๑. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    ๒. เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน
    ๓. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
    ๔. เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน
    ๕. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
    ๖. เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
    ๗. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
    ๘. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
    ๙. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
    ๑๐. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
    ๑๑. นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
    ๑๒. นิติกรปฏิบัติการ
    ๑๓. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
    ๑๔. นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
    ๑๕. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
    ๑๖. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
    ๑๗. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
    ๑๘. นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ
    ๑๙. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
    ๒๐. นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
*** ตำแหน่งที่ติวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อมีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ ***

สามารถเลือกติวได้ 3 ช่องทางดังนี้
1. ติวสด ที่สถาบันติวเนติออนไลน์ (ซอยรามคำแหง 43/1) (สมัครด่วนที่นั่งมีจำนวนจำกัด) มีเอกสารแจกฟรี + พร้อมระบบดูทบทวนย้อนหลังผ่านหน้าเว็บไซต์ ให้ชมฟรีถึงสอบเสร็จ

2.  ติวออนไลน์สดแบบ Real Time ที่สาขาจ.ขอนแก่น  (สมัครด่วนที่นั่งมีจำนวนจำกัด) ( Tel. 083-4445783 )
     ลักษณะการติว คือ ชมการถ่ายทอดสดแบบ Real Time  (ชัดทั้งภาพและเสียง) ที่รับสัญญาณตรงมาจากสถาบันติวเนติออนไลน์ (ซ.รามคำแหง 43/1)  มีเอกสารแจกฟรี + พร้อมระบบดูทบทวนย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ ให้ชมฟรีถึงสอบเสร็จ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่อยู่จังหวัดขอนแก่นหรือจังหวัดใกล้เคียง ที่ไม่สะดวกในการติวตามช่องทางที่ 1 และช่องทางที่ 3

3. ติวออนไลน์สดจากสถาบัน โดยเข้าติวผ่านระบบ Website ของเรา www.tuinationline.com ซึ่งจะมี User และ Password ให้ท่าน Login เข้าไปรับชมการถ่ายทอดสดติวออนไลน์ได้เลยตามวันเวลาที่เรากำหนด  (New Update : เรามีระบบวีดีโอย้อนหลังให้ท่านสามารถดูทบทวนย้อนหลัง หรือติดตามการติวย้อนหลังได้ ท่านจะไม่พลาด ไม่เสียโอกาสในการติว และตามทันเพื่อนแน่นอน ติวที่นี่คุ้มค่าที่สุดแล้ว)  และสามารถพิมพ์เอกสารประกอบการติวจากหน้าเว็บได้เลย เหมาะกับท่านที่อยู่ต่างจังหวัด มีอินเตอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ำกว่า 5 MB ที่บ้าน ดูผ่าน Google Chrome ก็สามารถติวกับเราแบบลื่น ๆ ไม่มีสะดุดได้แล้ว

สมัครติวสอบข้าราชการท้องถิ่นได้ที่ http://www.tuinationline.com/course-detail.php?id=230

สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 085-5529560 , 02-319-7293
083-4445783  (สาขาขอนแก่น)
ID Line : @tuinationline


My Name: guupost ออฟไลน์
 • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #1 27 พ.ย. 16, 22:30:31น.
ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ครับ

My Name: guupost ออฟไลน์
 • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #2 28 พ.ย. 16, 12:47:17น.
ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ครับ

My Name: guupost ออฟไลน์
 • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #3 29 พ.ย. 16, 13:33:29น.
ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ครับ

My Name: guupost ออฟไลน์
 • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #4 02 ธ.ค. 16, 11:17:37น.
ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ครับ

My Name: guupost ออฟไลน์
 • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #5 04 ธ.ค. 16, 11:46:28น.
ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ครับ

My Name: guupost ออฟไลน์
 • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #6 05 ธ.ค. 16, 11:57:00น.
ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ครับ

My Name: guupost ออฟไลน์
 • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #7 06 ธ.ค. 16, 12:49:42น.
ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ครับ

My Name: guupost ออฟไลน์
 • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #8 07 ธ.ค. 16, 12:34:12น.
ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ครับ

My Name: guupost ออฟไลน์
 • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #9 08 ธ.ค. 16, 13:40:37น.
ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ครับ

My Name: guupost ออฟไลน์
 • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #10 09 ธ.ค. 16, 19:05:57น.
ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ครับ

My Name: guupost ออฟไลน์
 • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #11 10 ธ.ค. 16, 12:26:09น.
ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ครับ

My Name: guupost ออฟไลน์
 • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #12 11 ธ.ค. 16, 13:29:27น.
ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ครับ

My Name: guupost ออฟไลน์
 • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #13 12 ธ.ค. 16, 17:05:51น.
ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ครับ

My Name: guupost ออฟไลน์
 • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #14 13 ธ.ค. 16, 12:57:45น.
ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ครับ