เรื่อง: M.B.A. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(หลักสูตรปริญญาโท)เรียนวันอาทิตย์วันเดียว
 
 233

My Name: neoption ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
06 ส.ค. 15, 02:22:13น.
รับทำSEOราคาถูก รับโปรโมทเว็บราคาถูก รับโพสเว็บราคาถูก รับจ้างโฆษณาสินค้าราคาถูก
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ปริญญาเอก  , ป เอก ใน ไทย ,เรียนด็อกเตอร์ บริหาร

M.B.A. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(หลักสูตรปริญญาโท)เรียนวันอาทิตย์วันเดียว
 หลักสูตรM.B.A. มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้แนวคิดทางทฤษฎีและปฏิบัติ
โดยสามารถบริหารจัดการองค์กรทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีบทบาทความเป็นผู้นำในองค์กร
เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบในด้านปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ทั้งภายในประเทศต่างประเทศและภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรM.B.A. แบ่งออกเป็น2แผนการศึกษา
แผนก. (วิทยานิพนธ์) รวม36หน่วยกิต  แผนข. (สารนิพนธ์) รวม36หน่วยกิต
- เรียนวิชาแกน 15หน่วยกิต   - เรียนวิชาแกน 15หน่วยกิต
- วิชาเลือก  9หน่วยกิต   - วิชาเลือก  15หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์  12หน่วยกิต   - สาระนิพนธ์  6หน่วยกิต  - สอบความรอบรู้

ประกอบด้วย4กลุ่มวิชาเลือก
 1. การตลาด 2. การจัดการ3. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ4.  การจัดการโรงพยาบาล
หลักสูตรปริญญาเอก
D.B.A. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด( หลักสูตรปริญญาเอก)เรียนวันอาทิตย์วันเดียว
หลักสูตรD.B.A. มีวัตถุประสงค์(1)เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิชาการและนักวิชาชีพด้านการตลาด
และการประยุกต์ใช้ในระดับอาเซียนและระดับสากลด้านการตลาด

(2) เพื่อสร้างนักวิชาการและนักวิชาชีพให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการตลาด
(3) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้นักวิชาการและนักวิชาชีพ โดยเน้นกระบวนวิจัยด้านการตลาด       
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แบ่งหลักสูตรเป็น 2  แบบ ดังนี้
แบบที่ 1จำนวน 60หน่วยกิต
แผนการศึกษาเน้นการวิจัยโดยมีการทำดุษฎีนิพนธ์และศึกษารายวิชาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทต้องทำดุษฎีนิพนธ์
แบบที่ 2จำนวน 61หน่วยกิต
แผนการศึกษาเน้นการวิจัยโดยมีการทำดุษฎีนิพนธ์และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ต้องทำดุษฎีนิพนธ์ จำนวน 40หน่วยกิต และศึกษารายวิชา จำนวนไม่น้อยกว่า 21หน่วยกิต
ช่วงเปิดภาคเรียน       ภาคการศึกษาที่1เดือนกรกฎาคม
,ภาคการศึกษาที่2เดือนธันวาคม และ ภาคฤดูร้อนเดือนพฤษภาคม

สถานที่รับสมัคร
       มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย หลักสูตร MBA และ DBAบัณฑิตวิทยาลัย
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
เลขที่ 200 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง 5)
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

โทรศัพท์ 02-5771028 ต่อ 290,215

ปริญญาเอก ติดต่อ  086-9837544,081-9692575 

E-mail: yaowapa@eau.ac.th,dryaowapa@hotmail.com

ปริญญาโท ติดต่อ  089-1222445 
E-mail:kiatichai@eau.ac.th , kiatichai.v@gmail.com

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://web.eau.ac.th
/TAG: ปริญญาเอก  , ป เอก ใน ไทย ,เรียนด็อกเตอร์ บริหาร ,
 อยาก เรียน ปริญญา เอก ,เรียนด็อกเตอร์, ป.เอก มสธ, ศึกษา ต่อ ปริญญา เอก ,
เรียน ปริญญา เอก ที่ไหน จบ ง่าย,เรียนด็อกเตอร์ การตลาด ,
สมัครเรียนปริญญาเอก , เรียนปริญญาเอก, เรียน ดอกเตอร์ ที่ไหน ดี ,
 เรียน ต่อ ปริญญา เอก ใน ไทย , ป เอก จุฬา , ป.เอก ม.กรุงเทพ ,
 ป เอก การตลาด , ปริญญา เอก การตลาด, เรียน ปริญญา เอก ภาค พิเศษ ,
 ปริญญา เอก บริหารธุรกิจ , หลักสูตร ปริญญา เอก ใน ประเทศไทย ,
ปริญญา เอก บริหารธุรกิจ จุฬาฯ, ป.เอก ธรรมศาสตร์ , เรียน ป เอก ที่ไหน ดี ,
 เรียน ปริญญา เอก ที่ไหน ดี , เรียน ต่อ ปริญญา เอก ที่ไหน ดี, ป เอก มหิดล ,
 ป.เอก มสธ ค่าใช้จ่าย , ป เอก เกษตรศาสตร์เรียนปริญญาเอกกี่ปี   รับลงประกาศ ลงโพส โปรโมทเว็บ  โฆษณาสินค้า  โดย http://www.kswebpromote.com/
โทร.092-5619924 , 092-4824456

My Name: neoption ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #1 09 ส.ค. 15, 02:04:39น.
ขออนุญาต อัพเดท / เลื่อนประกาศนะค่ะ สนใจดูรายละเอียดได้ที่กระทู้

My Name: neoption ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #2 17 ส.ค. 15, 02:34:23น.
ขออนุญาต อัพเดท / เลื่อนประกาศนะค่ะ สนใจดูรายละเอียดได้ที่กระทู้

My Name: neoption ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #3 30 ส.ค. 15, 12:26:06น.
ขออนุญาต อัพเดท / เลื่อนประกาศนะค่ะ สนใจดูรายละเอียดได้ที่กระทู้